Obsługa

  • wsparcie prawne dla firm w ramach pojedynczych zleceń lub stałej obsługi prawnej;
  • reprezentowanie przed sądami i organami administracji w sprawach gospodarczych;
  • opracowywanie i opiniowanie umów oraz dokumentacji korporacyjnej, audyt prawny i wydawanie opinii; tworzenie procesów optymalizujących działalność firm;
  • windykacja należności,
  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców