Telekomunikacja i nowe technologie

  • kompleksowe doradztwo prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego, autorskiego i własności przemysłowej dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych;
  • problematyka przetwarzania i ochrony danych osobowych w telekomunikacji, internecie, świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ochrona dóbr osobistych w internecie, ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • tworzenie i opiniowanie umów z zakresu przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworów, w tym programów komputerowych;
  • reprezentowanie przed sądami w omawianym zakresie;