Prawo rodzinne, cywilne i spadkowe

  • sprawy związane z dziedziczeniem w tym sprawy o zachowek, stwierdzenie nabycia i dział spadku;
  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego w tym prowadzenie spraw rozwodowych i alimentacyjnych;
  • spawy dotyczące ochrony dóbr osobistych; ochrona danych osobowych;
  • spory z umów cywilnych, tworzenie i opiniowanie umów;
  • ochrona konkurencji i konsumentów, windykacja należności;
  • reprezentowanie przed sądami i organami władzy publicznej w sprawach cywilnych