Prawo pracy

  • reprezentacja Klienta w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zwolnień zbiorowych itp.,
  • wydawanie opinii w sprawach dotyczących stosunku pracy;
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy.
  • stosunek pracy nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela - problematyka i opiniowanie;