Prawo rzeczowe i nieruchomości

  • sprawy dotyczące nieruchomości i spraw majątkowych, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, podział i obciążenie;
  • problematyka służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych - roszczenia właścicieli i osób uprawnionych, opiniowanie umów;
  • dochodzenie roszczeń związanych z własnością rzeczy i nieruchomości;
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie, reprezentowanie przed sądami i organami administracji;